Contact


Joke Blank

Telefoon: 06 231 722 78

Poldermeesterslag 46, 2805 EX Gouda

info@praktijkdewonderboom.nl


Behandeling alleen op afspraak


Telefonisch spreekuur

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 uur tot 8.45 uur


Kamer van Koophandel: 59284056

BTW (id): NL 001361060BB1


Geregistreerd bij:

Beroepsvereniging VBAG

Koepelorganisatie RBCZ - register beroepsbeoefenaren complementaire zorg


Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende tuchtrechtspraak van de RBCZ. Meer informatie vindt u in de folder in de praktijk en op de website van mijn beroepsvereniging VBAG Klachten en geschillen.