Tijdens elke therapeutische sessie vind er altijd een voor- en nagesprek plaats.

Voor behandeling na 18.00 uur en in het weekend geldt een toeslag van 15%.

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.


Vergoeding

De beroepsvereniging VBAG wordt door veel ziektekostenverzekeraars erkend waardoor een deel van uw behandeling mogelijk wordt vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering. De therapeut is geregistreerd bij de VBAG.


De volgende site bevat een opsomming van de verschillende zorgverzekeraars m.b.t.

vergoeding van shiatsu/natuurgeneeskunde.


Intake consult


Elk volgend consult

Duur:

90 tot 120 minuten


60 tot 90 minuten

Prijs:

€ 115,00


€ 85,00