Mijn achtergrond is de reguliere geneeskunde. Ik ben opgeleid als

A-Verpleegkundige en vervolgens als wijkverpleegkundige.

Tijdens mijn één jaar durende reis door India en Nepal heb ik lokale ziekenhuizen en ontwikkelingsprojecten (mede verzorgd door Nederland) bezocht.

In Calcutta heb ik als één van de vele vrijwilligers gewerkt bij moeder Therésa in een kindertehuis en in een tehuis voor psychiatrische patiënten.

Wij voedden de verzwakte kinderen, deden de was, zongen, speelden en dansten veel, deelden lief en leed en probeerden op deze manier te voorkómen dat de patiënten ziek of zieker werden.

Ik besefte steeds meer dat onze gezondheid uiteindelijk vooral gebaat is bij een leefwijze gericht op het voorkómen van ongemak en ziekte.

De vraag: “hoe blijf ik gezond?” is voor mij net zo belangrijk als de vraag: “hoe word ik weer gezond?”.


Tijdens de periode dat ik werkzaam ben geweest in de reguliere zorg heb ik vooral geleerd te

zorgen voor mijn zieke medemens. Heel waardevol, maar voor mij komt er nog iets bij; of preciezer gezegd: ik vind dat er een voorwaarde is voor mijn zorg voor mijn medemens, namelijk de zorg voor mezelf. Het leven zélf heeft mij geleerd dat zorgen voor mezelf bovendien belangrijk is om mee te kunnen bewegen mét en ín de wereld.

Dit bewustwordingsproces vormt een onderdeel van mijn behandelingen; immers, vanuit een voelen wat 'past' bij ons helpen we onze gezondheid een handje en blijven we in balans.


Ik heb de 4-jarige opleiding tot shiatsu therapeut gevolgd bij het instituut CSMBK te Den Haag en ben in juni 2013 afgestudeerd. Tijdens mijn opleiding heb ik eveneens een certificaat voor stoelmassage en een diploma voor voetreflexologie behaald.